Ett litet kök
Warfvinges väg 31
112 51 Stockholm
08-545 85 950
info@couscous.se

Finstilt

Offert

Ett förslag där vi beskriver vad det är vi levererar och ger en uppskattning av kostnaderna. Giltighetstiden är 30 dagar.

Orderbekräftelse

En bekräftelse på vad du beställt. För att minska risken för missförstånd vill vi ha din underskrift och en kopia i retur, eller ett mail med din bekräftelse.

Ändring av antal

Du kan ändra antalet gäster fram till fem arbetsdagar innan evenemanget. Därefter debiteras kostnader för tid och råvaror. Ändringar av bekräftad beställning avseende artister, utrustning samt övrigt som berör någon av våra underleverantörer kan ändras fram till 30 arbetsdagar innan evenemanget. Därefter debiteras kostnader för tid och råvaror.

Avbokning

Vid avbokning av beställningar med ett ordervärde Understigande 50.000:- ex. moms kan du boka av din beställning fram till fem arbetsdagar innan evenemanget. Därefter debiteras kostnader för tid och råvaror. Vid avbokning av beställningar med ett ordervärde överstigande 50.000:- ex. moms kan du boka av din beställning fram till 30 dagar innan evenemanget. Därefter debiteras kostnader för tid och råvaror.

Personalkostnad

Eventuell personaltid är alltid estimerad och avhängig evenemangets omfattning. Personalkostnader hittar du under Serviceknappen

Minimiantal

Vi åtar oss inte uppdrag avseende färre än 20 personer

Skador

Eventuellt skadat eller förkommet hyrgods efterdebiteras till självkostnad.

Frakt

Om inget annat anges tillkommer kostnad för frakt. VIll du ha ett estimat är det bara att höra av sig så försöker vi ta fram ett pris.

Moms

Om inget annat anger tillkommer moms enligt gängse tabell. 12% vid matbeställning. 25% vid beställning innefattande även alkohol.

Betalningsvillkor

Betalning sker mot fakturakredit om 30 dagar netto efter avslutat uppdrag. Vid order överstigande 100 000:- ex. moms debiteras 50% à conto.

Ränta

Dröjsmålsränta debiteras vid försenad betalning med diskonto +5%.
Hör av dig!
Warfvinges väg 31   112 51 Stockholm     08-545 85 950   info@couscous.se
12 % moms tillkommer